spacer Home | Sitemap | Copyright
hoofdmenu JM Fonds hoofdmenu Kijkkast hoofdmenu JM Prijs hoofdmenu Aanvraag hoofdmenu Downloads
Jm_prijs
vragen?
Wilt u meer weten over het JM Fonds of heeft u een specifieke vraag? Stuur een e-mail naar info@jmfonds.nlJM Prijs 2000

De allereerste JM Prijs had als thema:

“Integratie van vreemdelingen in Friesland”

Een deel van de vreemdelingen is maar tijdelijk in Nederland, maar velen blijven hier en willen hier een nieuw leven opbouwen. Zij zullen moeten integreren in een andere samenleving en een andere cultuur. Over ‘vreemdelingen’ bestaan veel vooroordelen, die sterk bepalen hoe ‘wij’ over hen denken. Met deze prijs wilde Je Maintiendrai een bijdrage leveren aan het doorbreken van die vaste patronen. Het bestuur nodigde maatschappelijke organisaties en instellingen in de breedste betekenis uit om initiatieven in te sturen.

De winnaar
Van de 9 inzendingen vond de jury twee inzendingen het beste, en gelijkwaardig. Het project “Present”, een inzending van Emancipatiebureau eQua, het Friesland College en Arbeidsvoorziening Noord-Nederland, richtte zich op een frisse, directe manier op directies, managers en afdelingen personeelszaken met het doel allochtonen een betere kans op de arbeidsmarkt te bieden. Het project ‘Meiinoar ien(s)’ was ingezonden door de Openbare Scholengemeenschap Singelland. Dit was een soort ‘buddy-project’, gericht op alleenstaande, minderjarige asielzoekers.