spacer Home | Sitemap | Copyright
hoofdmenu JM Fonds hoofdmenu Kijkkast hoofdmenu JM Prijs hoofdmenu Aanvraag hoofdmenu Downloads
Jm_prijs
vragen?
Wilt u meer weten over het JM Fonds of heeft u een specifieke vraag? Stuur een e-mail naar info@jmfonds.nlJM Prijs 2002

Het thema van de JM Prijs voor 2002 was:

“Landbouw en zorg”

Landbouw en zorg kunnen in nauw verband met elkaar staan. Mensen met een ziekte, of een handicap, vinden het vaak heerlijk om op het platteland allerlei activiteiten te kunnen ondernemen. Daarom nodigde het bestuur van het JM Fonds verenigingen, stichtingen, organisaties of particulieren uit om hun project in te dienen.

De winnaar
Uit de 7 inzendingen die dit jaar waren binnengekomen heeft de jury het initiatief ‘Zorgboerderij Moai Seldsum’ gekozen als winnaar. De familie de Vries uit Oentsjerk diende een goed doordacht plan in om hun bestaande melkveebedrijf uit te bouwen met een zorgfunctie in de vorm van logeeropvang voor mensen met een handicap. De familie de Vries wilde het prijzengeld gebruiken voor het bouwen van een therapeutische kleinveeschuur. Zo’n schuur maakt het voor de deelnemers makkelijker om daadwerkelijk mee te werken op het bedrijf.

Het juryrapport
Voorzitter van de jury, Katja Moesker gaf de volgende motivatie voor de keuze van de winnaar: “Het plan is tot in de puntjes uitgewerkt en niet alleen op papier. Thomas en Attsje de Vries maken weloverwogen keuzes over het starten van de zorgtak op het bedrijf. Niet alles tegelijk, maar geleidelijk opbouwen. Zorgen dat je waar kunt maken wat je aanbeidt. Dat getuigt van professionaliteit, kwaliteitsbesef en realiteitszin. Ook heeft dit plan het hoogste agrarische gehalte. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande kwaliteiten van het platteland.”