spacer Home | Sitemap | Copyright
hoofdmenu JM Fonds hoofdmenu Kijkkast hoofdmenu JM Prijs hoofdmenu Aanvraag hoofdmenu Downloads
Jm_prijs
vragen?
Wilt u meer weten over het JM Fonds of heeft u een specifieke vraag? Stuur een e-mail naar info@jmfonds.nl



JM Prijs 2004

In 2004 was het thema voor de JM Prijs:

“Jongerenparticipatie”

Jongeren zijn moeilijk te bereiken; vaak zijn ze letterlijk en figuurlijk niet in beweging te krijgen. In de politiek, maar ook bij veel organisaties is een veelgehoorde klacht dat jongeren nauwelijks nog betrokken zijn bij het dorp, de wijk of de vereniging. U kunt zich wel voorstellen dat dit op de lange duur nadelig werkt voor de maatschappij. Het bestuur van het JM Fonds nodigde daarom verenigingen, organisaties of instellingen uit, projecten in te dienen, gericht op de bevordering van jongerenparticipatie.

De winnaar
Van de vijf inzendingen koos de onafhankelijke jury het breedtesportproject “Go4-Sport”. Dit is een project van een intergemeentelijke werkgroep uit de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Het project is gericht op het realiseren van ‘sportontmoetingsplaatsen’. Een initiatief waarin de deelname van jongeren belangrijk is voor zowel de realisatie van het project als bij het onderhoud en gebruik in een later stadium. GO4-Sport heeft als doel het versterken van de bestaande sportinfrastructuur in de vier gemeenten en het bieden van ondersteuning aan verenigingen met speciale aandacht voor jongeren en senioren.

Het juryrapport
Voorzitter van de jury, Judith Wijbenga vertelde waar de projecten op zijn beoordeeld:
“Het eerste selectiecriterium hebben we als volgt benoemd: het project moet ‘van/door/voor jongeren’ zijn. Iets kan alleen maar van jongeren zijn als het zich richt op een probleem dat ook door jongeren zelf als een probleem wordt ervaren. Een project door jongeren betekent in onze optiek dat jongeren betrokken zijn bij en zeggenschap hebben in de manier waarop het project uitgevoerd wordt. Tot slot, een project voor jongeren: het project richt zich op jongeren. Een brede groep jongeren moet profijt kunnen hebben van het project”, aldus de verantwoording van mevrouw Wijbenga.